Wycieczka do Kluczewa

Wycieczka do Kluczewa- połączenie przyjemnego z pożytecznym. Niezwykle lekcje wuja Krzysia- kowala.