Mistrzowie Polski 2018 i 5 na świecie !!

Pierwsze miejsca zajęliśmy w Poznaniu na półfinałach Odysei Umysłu….sukces ten powtórzyliśmy w Gdyni i tym sposobem zdobyliśmy po raz wtóry tytuł Mistrzów Polski. W USA w tym roku zajęliśmy 5 miejsce.