Małgorzata Konieczna- nauczyciel hiszpańskiego, angielskiego, trener Odysei Umysłu