Mistrzowie Polski 2017 r.

Zajmujemy pierwsze miejsce w Ogólnopolskim konkursie Odysei Umysłu i lecimy do USA