Ogólnopolski konkurs ekologiczno-przyrodniczy 2015

Nasi uczniowie wzięli udział w  konkursie ekologiczno-przyrodniczym, którego celem było propagowanie wśród młodzieży zagadnień związanych z ekologią. Mamy nadzieję, że konkurs przyczynił się do zwiększenia świadomości ekologicznej uczniów oraz wzbogacił obchody związane z Dniem Ziemi. Na podstawie otrzymanych  kart odpowiedzi wyłoniono najlepszych uczestników.  Uczestnicy, którzy wykazali się największą wiedzą z zakresu ekologii, zostali uhonorowani następującymi nagrodami: 1 miejsce – dyplom grawerowany i nagroda książkowa, od 2 do 5 miejsca – dyplom laureata i nagroda książkowa, od 6 do 10 miejsca – dyplom wyróżnienia. Nagrody zostały przydzielone na podstawie oddzielnych rankingów dla wszystkich trzech grup wiekowych. Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom uznania. Dla szkół, które zgłosiły największą liczbę uczestników, przyznano wartościową nagrodę książkową dla szkolnej biblioteki. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom.

Brawo ZOO za zajęcie fenomenalnych miejsc, zważywszy, ze nasi milusińscy byli najmłodszymi uczestnikami w grupie.

Statystyki ogólne :

Ekologia – Edukacja wczesnoszkolna maksymalna liczba uzyskanych punktów :  52, minimalna : 8  średnia uzyskanych punktów: 39 .   Liczba uczestników 1406

ZOO:

Leon Ćwikliński (43 punkty) 10 miejsce – wyróżnienie

Jan Skrzypiński (43 punkty) 10 miejsce – wyróżnienie

Antonina Pajchrowska (41 punkty) 12 miejsce –  dyplom uznania

Sonia Krajewska ( 39 punktów) 14 miejsce – dyplom uznania

images