Naczelne cele edukacji to otwieranie horyzontów i dawanie umiejętności, a jej istotnymi cechami powinny być kreatywność i innowacja. P. Collard

Mistrzowie Polski 2018 i 5 na świecie !!

Pierwsze miejsca zajęliśmy w Poznaniu na półfinałach Odysei Umysłu

Wycieczka do Kluczewa

Wycieczka do Kluczewa- połączenie przyjemnego z pożytecznym. Niezwykle lekcje wuja Krzysia- kowala.

Jakub Porada-dziennikarz TVN

W środę odwiedził naszą placówkę wytrawny podróżnik i dziennikarz – Jakub Porada.

zaradni * odważni * oryginalni

Długo zastanawialiśmy się jaki cel ma mieć nasze przedszkole ale również w dalszej kolejności szkoła. Jedno było pewne: od początku, nie zamierzaliśmy stworzyć przechowalni dzieci. Wymagaliśmy od siebie czegoś więcej. Dzieci to diament. Nieoszlifowany, jaśniejący niepełnym jeszcze blaskiem, a my – dorośli musimy Go oszlifować. Jesteśmy jak artyści tworzący dzieło. Artyści z pasją, zaangażowaniem, miłością i empatią…. Dzisiejszy świat jest światem, w którym wygrywają osoby umiejące się wybić ponad przeciętność, ludzie, posiadający cechy charakteru pozwalające na pokazanie własnych możliwości, własnych zdolności. Niedawne wychowanie spowodowało, iż wychowaliśmy pokolenia zakompleksione. I tego błędu nie chcemy powtórzyć. Zamierzamy wychować i ukształtować dzieci, które będą zaradne-odważne-oryginalne. Zaradność jest niezwykle ważną cechą. Zaradność to umiejętność odnalezienia się w grupie, to umiejętność stawiania... 

Lekcja matematyki

Super lekcja matematyki.   Read More →

U kowala

Wycieczka do Kluczewa- połączenie przyjemnego z pożytecznym. Niezwykle lekcje wuja Krzysia- kowala.  Read More →